Πιστοποιητικά

 • Κίνα PIPO Πιστοποιήσεις
  ISO 9001
 • Κίνα PIPO Πιστοποιήσεις
  ROHS
 • Κίνα PIPO Πιστοποιήσεις
 • Κίνα PIPO Πιστοποιήσεις
 • Κίνα PIPO Πιστοποιήσεις
  CE
 • Κίνα PIPO Πιστοποιήσεις
  UL

QC Προφίλ

PIPO έλεγχος ποιότητας 0

Οι κατασκευαστές PC ταμπλετών PiPO εκτελούν χαρακτηριστικά τον ποιοτικό έλεγχο μέσω μιας σειράς διαδικασιών που έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν ότι οι συσκευές τους ανταποκρίνονται στα ποιοτικά πρότυπά τους. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και το συγκεκριμένο πρότυπο του PC ταμπλετών, αλλά περιλαμβάνουν γενικά τα ακόλουθα βήματα:

 

Συστατική επιθεώρηση: Οι κατασκευαστές PC ταμπλετών επιθεωρούν τα συστατικά που θα χρησιμοποιηθούν στις συσκευές τους, όπως η οθόνη, η μπαταρία, ο επεξεργαστής, και η μνήμη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στα ποιοτικά πρότυπά τους.

Συνέλευση που εξετάζει: Μόλις επιθεωρηθούν τα συστατικά και εγκριθούν, το PC ταμπλετών συγκεντρώνεται και εξετάζεται για να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέρη εγκαθιστούν μαζί κατάλληλα και ότι η συσκευή λειτουργεί καθώς αυτό πρέπει.

 

PIPO έλεγχος ποιότητας 1

Λειτουργική δοκιμή: Οι κατασκευαστές PC ταμπλετών εκτελούν έπειτα μια σειρά λειτουργικών δοκιμών για να εξασφαλίσουν ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Αυτές οι δοκιμές μπορούν να περιλάβουν τους ελέγχους για τη συνδετικότητα WI-Fi, την ανταπόκριση οθόνης, και τη διάρκεια ζωής μπαταρίας.

Δοκιμή απόδοσης: Οι κατασκευαστές PC ταμπλετών εκτελούν επίσης τη δοκιμή απόδοσης για να εξασφαλίσουν ότι η συσκευή ανταποκρίνεται στα πρότυπά τους για την ταχύτητα και την αξιοπιστία. Αυτό μπορεί να περιλάβει τις τρέχοντας δοκιμές επίδοσης ή άλλες δοκιμές απόδοσης για να εξασφαλίσει ότι το PC ταμπλετών μπορεί να χειριστεί τις απαιτήσεις της προοριζόμενης χρήσης του.

PIPO έλεγχος ποιότητας 2


Τελική επιθεώρηση: Προτού να συσκευαστεί το PC ταμπλετών και να σταλεί, υποβάλλεται σε μια τελική επιθεώρηση για να εξασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στα ποιοτικά πρότυπα όλου του κατασκευαστή. Αυτό μπορεί να περιλάβει τους οπτικούς ελέγχους για τις ατέλειες, καθώς επίσης και την αυστηρότερη δοκιμή για να εξασφαλίσει ότι η συσκευή λειτουργεί κατάλληλα.

PIPO έλεγχος ποιότητας 3

 

Αφήστε ένα μήνυμα